Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

De kunstenaar

Het projectteam van Gospelimages introduceert de maker van de schilderijen: Jan van 't Hoff

Lees meer

Levensloop Jan van 't Hoff

Ik ben geboren in 1959 in Oosterland, Zeeland. Opgegroeid in een christelijk gezin. Al tijdens mijn kinderjaren bleek ik aanleg voor tekenen te hebben. Tijdens de middelbare schoolperiode in Zierikzee heeft de heer De Looff, mijn tekenleraar, veel gedaan om dat talent te ontwikkelen. Hij leerde mij met olieverf werken.

In 1976 ben ik gestart met de TeHaTex lerarenopleiding in Tilburg. Twee jaar later schreef ik mij in als student aan de kort daarvoor opgerichte Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs te Kampen. Mijn studie rondde ik af in 1983. Het jaar daarop verhuisde ik naar Rotterdam en in 1986 ben ik getrouwd met Loes Bos.

Vervolgens heb ik als zelfstandig beeldend kunstenaar een praktijk opgebouwd. Ik schilderde toen vooral portretten in opdracht, maakte illustraties en incidenteel monumentaal werk. In 1991 verhuisden wij naar Dordrecht. Daar ontstond een samenwerking met De Portretwinkel te Haarlem van 1996 tot 2005. De periode daarna, van 2005 tot 2013 heb ik samengewerkt met Galerie De Twee Pauwen in Den Haag. Ik exposeerde toen ‘natuurstillevens' in binnen en buitenland.

Daarnaast is sinds 2005 Atelier Jan van ’t Hoff gevestigd in het historische centrum van Dordrecht. U kunt daar een winkelruimte bezoeken waarin ik permanent mijn schilderijen exposeer.

Tekenen en schilderen vormen de basis van mijn beeldende werk. Voornamelijk in potlood en olieverf. In het verleden werkte ik ook wel met etstechnieken en aquarel. Mijn schilderstijl is verwant met het Hollands (post-)impressionisme en klassiek realisme. Het spel van licht en donker en de weergave van driedimensionaliteit op het platte vlak heeft me altijd gefascineerd. Ik prefereer een ambachtelijke benadering van kunst. Het liefst schilder ik mensen en hun leefomgeving in de ruimste zin van het woord maar ook onderwerpen uit de Bijbel.

 

 

Keuze in mijn tienerjaren
De keuze om beroepsmatig met tekenen en schilderen bezig te zijn heb ik al in mijn jeugd gemaakt; in mijn tienerjaren is er een moment geweest waarin ik sterk besefte dat ik talenten heb gekregen om tot Gods eer te gebruiken.

"Mijn roeping en verlangen is in beeldtaal Hem te prijzen die ons ‘uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’ (1Petrus 2 vers 9)."

God openbaart Zich in de schepping en in Zijn Woord, de Bijbel. De ‘scheppingsopenbaring’ en de ‘Woordopenbaring’ spreken beide, zij het op verschillende wijze, van God. (Romeinen 1 vers 20) Het kennen van God uit Zijn Woord is bepalend voor mijn zicht op de schepping.

 

Inspiratie
Of ik nu geraakt word door iets of iemand uit de wereld om mij heen, of door een tekst uit de Bijbel, vrijwel altijd heeft het een directe relatie met het geloof. De onderwerpen kunnen daarom variëren van een herfstblaadje of vrucht, tot een vertellend schilderij over Noach.

Het één staat niet los van het ander. Niet alleen de daden van God, maar ook (de gevolgen van) het menselijk doen en laten zijn zichtbaar in de schepping. De gevolgen van de zonde ervaar ik als mens elke dag.

Spreken of schilderen over de grootheid van Gods daden doe ik tegen de achtergrond van de geschondenheid van mens en schepping.

"Beslissend is dat Christus heeft ingegrepen door Zijn leven te geven. Daardoor is er ook herstel en hoop op herstel/herschepping. Reden tot lofprijzing in beeldtaal!"

 

Er zij licht!
Licht speelt in mijn werk een centrale rol. Zowel het visueel waarneembare, als het licht als metafoor. Het eerste woord dat God sprak bij de schepping was: ’Er zij licht!’ In dat licht neem ik de schepping waar en mag ik ervan genieten. Overdrachtelijk geldt dat ook voor de herschepping. God is licht. Zinvol leven is Hem genieten en in het licht te leven, dat is in vrijheid en liefde. De uitdaging is dat licht te verspreiden. 


Portretteren 
Op de een of andere manier fascineert het portretteren van mensen mij bijzonder. Wie is de mens tegenover mij? Elk mens is uniek. Ik heb gemerkt dat een geschilderd portret in het sociale verkeer vaak de functie heeft een bepaalde relatie te onderstrepen. Door iemand te laten portretteren of zijn/haar portret op te hangen, wordt waardering uitgedrukt voor die persoon. Ik vind dat een mooi aspect van het portretschilderen.