Terug naar overzicht

Noach waarschuwt de mensen

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 6:5

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Volledige bijbeltekst

Genesis 6 vers 5 
5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.  

2 Petrus 2 vers 5 en 9
5 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. (…)
9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Na de zondeval is de aarde vol geweld en onrecht. God krijgt er spijt van dat Hij de mensen gemaakt heeft. Eén man wordt door God apart gezet: Noach. Hij ‘vond genade in de ogen van de HEERE’.
Genesis 6 vers 8.
God zegt tegen Noach dat er een grote watervloed komt waardoor alle mensen en dieren zullen verdrinken. 
Noach krijgt van God opdracht en gedetailleerde instructies voor het bouwen van een grote boot. In deze ark zal Noach samen met zijn familie en een groot aantal dieren tijdens de watervloed veilig zijn.
Jarenlang werkt Noach aan de ark. De mensen die hem zien bouwen, lachen hem waarschijnlijk uit omdat ze nergens water zien en niet geloven in een watervloed. Noach waarschuwt hen voor het komende oordeel van God.

In 2 Petrus 2 vers 5 wordt Noach de 'prediker van de gerechtigheid' genoemd.

Uit Ezechiël 33 vers 11 weten we dat God ‘geen vreugde vindt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!’.
 
In Mattheüs 24 vers 37 vind je een opvallende parallel:
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen (Jezus) zijn.

Net als de zondvloed zal ook de terugkomst van Jezus voor veel mensen onverwachts zijn.
Hij komt dan als rechter en zal oordelen over de levenden en de doden.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?