Terug naar overzicht

Boaz de losser

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Ruth 4:7-8

7 Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en dit diende als bewijs in Israël.
8 Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit.

Volledige bijbeltekst

Ruth 4 vers 1 tot en met 12
1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: Kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten.
2 En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de stad, en zei: Gaat u hier zitten. En zij gingen zitten.
3 Toen zei hij tegen de losser: Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht.
4 En ík heb gezegd: Ik zal het u ter ore doen komen door te zeggen: Koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u, en ik na u. Toen zei hij: Ik zal het lossen.
5 Maar Boaz zei: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden.
6 Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen.
7 Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en dit diende als bewijs in Israël.
8 Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit.
9 Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is.
10 Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen.
11 En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem.
12 En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Op advies van Naomi gaat Ruth ’s nachts naar de dorsvloer van Boaz (Ruth 3). Daar vraagt Ruth hem of hij met haar wil trouwen. ‘Want u bent de losser’, zegt ze erbij.
Wat is een losser? Leviticus 25 vers 25 zegt: ‘Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan hem verwant is, en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht’.
Ruth 4 vers 3 zegt dat Naomi het land van haar overleden man Elimelech heeft verkocht. Een stuk land dat aan een familie toebehoorde als erfdeel, mocht niet voor altijd worden verkocht. Naomi wist dat Boaz, op wiens land Ruth was terechtgekomen om aren te rapen, een bloedverwant was; één van de mogelijke lossers.
In Ruth 4 blijkt de bepaling van het losserschap te worden gecombineerd met de bepaling van het leviraatshuwelijk. Dat is een huwelijk van een man met de weduwe van een overleden broer, wanneer uit dat huwelijk geen kinderen geboren zijn. Het eerste kind wordt dan geacht een kind van de overleden broer te zijn. Op deze wijze zorgt men ervoor dat de nalatenschap van de broer niet verloren gaat. Zie Deuteronomium 25 vers 5 en 6.
Boaz antwoordt Ruth (Ruth 3 vers 13) dat hij bereid is de verantwoordelijkheid van het losserschap op zich te nemen, maar hij weet dat er nog een nauwere bloedverwant is. Als deze niet bereid is te lossen, zal Boaz het doen. Boaz gaat de volgende dag naar het poortgebouw van Bethlehem om de zaak officieel te regelen. In Ruth 4 vers 5 zegt hij tegen de nadere bloedverwant dat de losser in dit geval ook de plicht heeft te trouwen met Ruth, ‘om de naam van de gestorvene (Machlon, de overleden man van Ruth) over zijn erfelijk bezit in stand te houden’. De nadere bloedverwant weigert dan het losserschap; hij wilde wel het land kopen, maar niet met Ruth trouwen. Als bevestiging van het feit dat hij Boaz het recht geeft losser te zijn, trekt hij zijn schoen uit en geeft die aan Boaz. In die tijd een gebruikelijk symbool. Boaz aanvaardt de verantwoordelijkheid van het losserschap en neemt Ruth tot vrouw.
In de Bijbel wordt de HEERE de Losser of Verlosser genoemd. Zie Psalm 19 vers 15 en Job 19 vers 25. Bijvoorbeeld toen de Israëlieten in Egypte in slavernij gevangen zaten, is God opgestaan om hen te lossen en hun een erfdeel te schenken in het beloofde land. De Vader schenkt zijn Zoon Jezus Christus tot een Verlosser. Het losserschap in Israël was daar een voorafbeelding van. Jezus ‘stelt zijn ziel tot een losprijs voor velen’ (Mattheüs 20 vers 28). Hij werd voor ons een ‘bloedverwant’ door als Gods Zoon mens te worden; familie van Adam en zijn nageslacht. Zo werd Hij Verlosser die de zondeschuld van de wereld betaalde.
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3 vers 16).
In de Bijbel wordt de HEERE ook wel de Bruidegom van Israël genoemd. Zie Jesaja 54 vers 5, Jesaja 62 vers 5 en Jeremia 2 vers 32. Zoals in het Nieuwe Testament de gemeente van gelovigen de bruid van Christus wordt genoemd. Zie 2 Korinthe 11 vers 2. Hij blijft trouw aan Zijn verbond.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding