Terug naar overzicht

Samuel door Hanna naar het huis van de HEERE gebracht

1 Samuel 1:24

Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een drie-jarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn. Zij bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, toen de jongen nog heel jong was.

Volledige bijbeltekst

1 Samuel 1 vers 20 tot en met 28
20 ‘Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel ('gehoord door God'), want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden.
21 Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de HEERE het jaarlijkse offer. en ook zijn gelofteoffer te brengen.
22 Hanna ging echter niet mee maar zei tegen haar man: Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de HEERE verschijnt en daar voor eeuwig blijft.
23 En Elkana, haar man, zei tegen haar: Doe wat goed is in jouw ogen; blijf hier totdat hij van de borst af is; moge de HEERE Zijn woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon, totdat hij van de borst af was.

24 Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een drie-jarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn. Zij bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, toen de jongen nog heel jong was.
25 Zij slachtten de stier en brachten de jongen bij Eli.
26 En zij zei: Och, mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de HEERE te bidden.
27 Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb.
28 Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de HEERE neer’.

Uitleg bij dit schilderij

Samuel is een overgangsfiguur: hij is de laatste richter, en hij is de eerste profeet van een tijdperk waarin profeten elkaar opvolgen. Hij vormt de schakel tussen de richteren- en de koningentijd. De bijzondere geboorte van Samuel markeert de goddelijke instelling van het profeetschap.
Tijdens Samuels leven oefent God Zijn koningschap uit door het huis van koning David te grondvesten en Sion (Jeruzalem) te kiezen als plaats voor de tempel. Samuel speelt een belangrijke rol in het leven van de koningen Saul en David.
Profeetschap en koningschap zijn in Israël met elkaar verbonden; God staat Israël weliswaar toe een menselijke koning te hebben, op voorwaarde dat de koning zich onderwerpt aan het Woord van God, zoals de profeten dat doorgeven.

1 Samuel 1 beschrijft de onvruchtbaarheid van Hanna, haar gebed en gelofte, de bijzondere verhoring van haar gebed door de geboorte van Samuel, en haar dankbaarheid in de vervulling van haar gelofte. God schept een nieuw begin waar menselijke mogelijkheden doodlopen.
In 1 Samuel 2 staat de lofzang van Hanna, waarin zij Gods koningschap – dat tot uiting komt in Zijn almacht, trouw en voorzienigheid – erkent en bezingt.
Thema in de boeken 1 en 2 Samuel: God is trouw aan Zijn beloften, ondanks ontrouw van geestelijke en politieke leiders.
In Eli’s plaats zal Samuel worden gesteld, en in Sauls plaats David.

Het schilderij toont Hanna en Elkana, die met Samuel opgaan naar de tempel in Silo. De eerste jaren van zijn leven werd hij gezoogd door Hanna. Nu wordt hij – naar Hanna’s gelofte dat zij hem aan de HEERE zou overgeven – ‘voor het aangezicht van de HEERE gebracht om daar voor eeuwig te blijven’. Zie 1 Samuel 1 vers 22.
Hanna zal Samuel thuis hebben leren ‘buigen voor de HEERE’. In Silo aangekomen buigt hij zich daar voor de HEERE neer.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding