Terug naar overzicht

De Ark op het water

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 7:24

En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde.

Volledige bijbeltekst

Genesis 7 vers 17, 18 en 24
17 En de vloed was veertig dagen op de aarde, en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees.
18 En het water steeg en nam sterk toe op de aarde; en de ark dreef op het water.
24 En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde.

1 Petrus 3 vers 20 en 21
20 Toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige, -dat is acht- mensen behouden werden door het water heen,
21 het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Honderdvijftig dagen lang blijft het water hoger staan dan de aarde. Buiten de ark is geen leven meer te vinden. In de ark zijn Noach, zijn familie en veel dieren droog en veilig. Zij zijn door God gered.
 
In ons leven kunnen er veel bedreigingen en gevaren zijn. Net zoals de dreigende golven bij Noach. Maar ondanks die dreigende golven is de redding zeker, want de ark is van binnen en van buiten bedekt met pek. Voor ‘pek’ wordt in de Hebreeuwse taal (de grondtaal van het Oude Testament van de Bijbel) het woordje ‘gofer’ gebruikt, dat zou kunnen komen van het woord ‘kofer’ of ‘kafar’: bepekken. Dit woord wordt later gebruikt voor ‘verzoening’, ‘bedekking’.
 
De ark is een prachtige vooruitwijzing naar de komst van Jezus. Hij kwam ruim 2000 jaar later op aarde om de mensen te redden en hen te verzoenen met God.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?