Terug naar overzicht

Het offer van Noach

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 8:20

En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

Volledige bijbeltekst

Genesis 8 vers 20
20 En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. 

Genesis 9 vers 16 en 17 
16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 
17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
De aarde is weer droog. Noach, zijn familie en de dieren verlaten op Gods bevel de ark. Noach bouwt een altaar, een soort tafel van hout of steen waarop hij een aantal reine dieren offert. Zo dankt hij God. God ziet het offer er is er blij mee. Hij zegent Noach en zijn zonen en richt een verbond met hen op. Hij belooft dat er geen watervloed meer zal komen die de hele aarde vernietigt.
Als teken van dit verbond geeft God een ‘boog in de wolken’: de regenboog.
Op het schilderij ligt een lam op het altaar. Dit offerlam verwijst naar Jezus, het
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Johannes 1 vers 29.
 
Zoals Noach in de ark gered is door Gods oordeel heen, zo worden mensen die in Jezus Christus geloven gered van het (toekomstige) oordeel.
De ark is dus een symbool van de redding door Jezus.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?