Terug naar overzicht

Aanbidding door de herders.

Lukas 2:16

En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe

Volledige bijbeltekst

Lukas 2:16​
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe

Uitleg bij dit schilderij

In het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Lukas lees je het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Jezus betekent ‘God redt’. Christus betekent Gezalfde, Messias, Heer. De eeuwige Zoon van God verliet de hemel om geboren te worden als mens. En dan ook nog in uiterst nederige omstandigheden: Zijn wieg is een voerbak. Herders horen via een engel het blijde nieuws dat de Redder geboren is. Ze geloven de woorden van de engel en komen om Jezus te aanbidden.

Vervulde profetieën uit het Oude Testament:
Bij Bethlehem hielden de herders de wacht bij hun kudden in de nacht dat Jezus geboren werd. Bethlehem, de geboorteplaats van herder-koning David, is de plaats waar de grote Zoon van David, de Goede Herder (Johannes 10 vers 11) werd geboren, zoals was geprofeteerd: En u, Bethlehem Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. (Micha 5 vers 2)

Ezechiël 34 vers 15 en 16: Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden, en het zieke zal ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

Jesaja 40 vers 11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden’.

Jesaja 9 vers 1: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’

Maleachi 4:2: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn (…)’

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?