Terug naar overzicht

Aanbidding door de herders.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 2:16

En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.

Volledige bijbeltekst

Lukas 2 vers 16​
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
In het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Lukas lees je het verhaal van de geboorte van Jezus Christus.
Jezus betekent: God redt. Christus betekent: Gezalfde, Messias, Heer.

De eeuwige Zoon van God verliet de hemel om geboren te worden als mens. En dan ook nog in uiterst nederige omstandigheden: een voerbak is Zijn wieg. Zijn geboorte was nog maar de eerste trap van Zijn vernedering; daarna zouden Zijn lijden, sterven en begrafenis nog volgen. Het doel van deze vernedering was: Zichzelf geven om plaatsvervangend de straf op de zonde van de mensen te dragen, en zo verzoening met God te bewerkstelligen. Verzoening met God is er voor degenen die geloven in dit 'Lam van God' (Johannes 1 vers 29)

Herders horen via een engel het blijde nieuws dat de Redder geboren is. Ze geloven de woorden van de engel en komen om Jezus te aanbidden.

Vervulde profetieën uit het Oude Testament:
Bij Bethlehem hielden de herders de wacht bij hun kudden in de nacht dat Jezus geboren werd.
Bethlehem, de geboorteplaats van herder-koning David, is de plaats waar de grote Zoon van David, de Goede Herder - zie Johannes 10 vers 11- werd geboren, zoals was geprofeteerd:
En u, Bethlehem Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Micha 5 vers 2.

Ezechiël 34 vers 15 en 16:
Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.
Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

Jesaja 40 vers 11: 
Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Jesaja 9 vers 1: 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Maleachi 4 vers 2: 
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?