Terug naar overzicht

Bevrijding van een bezetene.

Markus 1:25-26

En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! 
En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg.

Volledige bijbeltekst

Markus 1 vers 23 tot en met 26
23 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde:  
24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. 
25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg!
26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg.

Uitleg bij dit schilderij

Direct nadat Jezus door Johannes de Doper is gedoopt, wordt Hij door de Heilige Geest de woestijn ingedreven. Jezus wordt daar verzocht, dat wil zeggen: op de proef gesteld, aangevallen, door de satan. Jezus weerstaat zijn verleidingen en laat Zich niet in de val lokken. 

Daarna begint Jezus het Evangelie, de goede boodschap van het Koninkrijk van God te prediken. 
In Kapernaüm geeft Jezus onderwijs in de synagoge, een gebeds- en gemeenschapshuis waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden.
Tijdens een bijeenkomst wordt het duidelijk dat in één van de bezoekers een onreine geest, een demon, woont, die zich manifesteert door luid geschreeuw.
Jezus toont dat Hij autoriteit heeft over de machten van de satan: Hij verdrijft de onreine geest uit de man.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding