Terug naar overzicht

De bloedvloeiende vrouw

Markus 5:32-34

Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. 
En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. 
Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Volledige bijbeltekst

Markus 5 vers 25 tot en met 34
25 En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, 
26 en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, 
27 deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, 
28 want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. 
29 En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. 
30 En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? 
31 En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? 
32 Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. 
33 En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. 
34 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Uitleg bij dit schilderij

Het dochtertje van Jaïrus, één van de leiders van de synagoge, is ziek. Jaïrus smeekt Jezus mee te gaan naar zijn huis om haar te genezen.
Maar dan raakt een vrouw Jezus’ kleding aan. Ze gelooft dat ze daardoor kan genezen van haar bloedvloeiingen. Jezus merkt dat de vrouw Hem aanraakt en vraagt: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" 

In het gedrang van de mensenmassa om Jezus heen, raken veel mensen Hem aan, maar de vrouw vertelt eerlijk haar verhaal.
Omdat ze Jezus in geloof aanraakt, wordt ze genezen.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?