Terug naar overzicht

De Emmaüsgangers

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 24:25-27

En Hij zei tegen hen:
O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

Volledige bijbeltekst

Lukas 24 vers 25 tot en met 27
25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, verschijnt Hij lichamelijk aan veel van Zijn volgelingen.
Twee van hen zijn onderweg naar Emmaüs, een plaatsje dat ongeveer elf kilometer van Jeruzalem af ligt. De twee volgelingen verkeren nog in onzekerheid wat betreft de opstanding van Jezus en praten met elkaar over de recente gebeurtenissen.
Dan voegt Jezus zich bij hen, maar ‘hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden’.
Jezus legt hen uit dat Hij het lijden en de dood moest ondergaan, zoals Mozes en de profeten in het Oude Testament hadden voorzegd.
Als de twee volgelingen in Emmaüs zijn aangekomen, is het al avond en neemt Jezus de uitnodiging aan om bij hen te blijven. Aan tafel breekt Hij het brood en spreekt de zegen uit. Op dat moment herkennen de Emmaüsgangers Jezus plotseling, en beseffen ze dat Hij inderdaad is opgestaan uit de dood.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?