Terug naar overzicht

De verloren zoon

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 15:20

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

Volledige bijbeltekst

Lukas 15 vers 11 tot en met 24
11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 
12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13 En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. 
14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. 
15 En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. 
16 En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. 
17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. 
18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 
19 En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. 
20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 
21 En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 
22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. 
23 En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 
24 Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Jezus vertelt een gelijkenis over een vader met twee zonen.
De jongste zoon eist zijn deel op van de erfenis, reist vervolgens naar een ver land en verkwist daar zijn vermogen in een losbandig leven.
Als zijn geld op is en hij zo’n honger heeft dat hij ernaar verlangt om het voer van de varkens op te eten, komt hij tot zichzelf. Hij beseft dat de werknemers van zijn vader brood in overvloed hebben, terwijl hij omkomt van de honger. 
De zoon staat op en gaat terug naar zijn vader. 

Het schilderij geeft het moment uit de gelijkenis weer waarop de vader de teruggekeerde zoon verwelkomt. De vader daalt de trappen van zijn woning af en loopt zijn schuldbewuste zoon tegemoet, zonder een spoor van terughoudendheid of verwijt. Lukas 15 vers 20:
‘…met innerlijke ontferming bewogen’.
Zo komt God de mens tegemoet.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?