Terug naar overzicht

De genezing van de verlamde

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 5:18

En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen.

Volledige bijbeltekst

Lukas 5 vers 17 tot en met 25
17 En het gebeurde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. 
18 En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; 
19 maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. 
20 En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. 
21 En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 
22 Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? 
23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? 
24 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 
25 En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Op dit schilderij zie je de vrienden van een verlamde man. Ze zijn vastbesloten om hun vriend naar Jezus te brengen en bereid om daarbij tot het uiterste te gaan. Het geloof overwint de fysieke beperkingen op hun weg.
Bij het huis waarin Jezus is, zijn zoveel mensen aanwezig dat de vrienden er niet naar binnen kunnen.
Veel huizen in het oude Israël hebben buiten een trap die naar het platte dak leidt. 
De vrienden klimmen naar boven om de verlamde man door een gat in het dak bij Jezus te brengen.
Mogelijk moeten ze daarbij hoongelach, veelbetekenende blikken en spottende opmerkingen incasseren. Maar de vrienden werken gedisciplineerd samen en hebben een gemeenschappelijk doel: de verlamde man moet en zal naar Jezus. Ze zijn zeker van Jezus’ liefde en macht als Zoon van God om te genezen.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?