Terug naar overzicht

De blinde bij Jezus gebracht

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 18:41-42

Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. 
En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden.

Volledige bijbeltekst

Lukas 18 vers 35 tot en met 43
35 Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. 
36 En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 
37 En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. 
38 En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!
39 En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij!
40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: 
41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. 
42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. 
43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
In de buurt van Jericho komt Jezus langs een blinde bedelaar. Als de bedelaar hoort dat Jezus langskomt, roept hij: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!
Hij gelooft dat Jezus de Messias is en ook dat Hij machtig is hem te genezen van zijn blindheid. Jezus geneest hem.
En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte.
En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?