Terug naar overzicht

Genezing van een melaatse

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Markus 1:40-42

En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.
En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! 
En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd.

Volledige bijbeltekst

Markus 1 vers 40 tot en met 42
40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. 
41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! 
42 En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd'.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Tijdens Zijn leven op aarde preekt Jezus over het Koninkrijk van God.
In Markus 1 vers 15 lees je dat Hij zegt:
"De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie".
Jezus roept de mensen op tot verandering van gedachten en tot geloof in Jezus als hun Redder.
 
Het Koninkrijk van God wordt ook zichtbaar in de genezingen die Jezus verricht.
Er komt een melaatse man naar Jezus toe. Iemand met een huidziekte was in die tijd door zijn ziekte onrein en leefde daarom in een volstrekt isolement. De melaatse man smeekt Jezus om genezing. Jezus raakt hem aan en zegt: "Ik wil het, word gereinigd!"  
Omdat Jezus macht heeft over de melaatsheid en de onreinheid, maakt Hij mensen rein en wordt Hij zelf niet onrein. 

Uit de genezingen die Jezus doet, blijkt dat Zijn redding de totale mens raakt, ook het lichamelijk welzijn.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?