Terug naar overzicht

Het verloren schaap 1

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 15:5

En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.

Volledige bijbeltekst

Lukas 15 vers 3 tot en met 7
3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 
4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Jezus vertelt een gelijkenis over een herder met honderd schapen, die één schaap verliest. De herder laat zijn kudde achter om het ene verdwaalde schaap te zoeken. Als de herder het schaap gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en brengt het weer terug bij de kudde. 

De gieren op het schilderij symboliseren het lot van een verloren schaap: het schaap is ten dode opgeschreven als het niet gevonden wordt. 

De herder met het verloren schaap is een beeld van de liefde van God voor de verloren mens, die zijn eigen weg verkoos boven het leven met God.
Jezus, de Zoon van God, kwam als mens in de wereld om de verloren mens op te zoeken en terug te brengen tot God de Vader.

Mattheus 18 vers 11:
Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?