Terug naar overzicht

In doeken gewikkeld

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 2:7

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Volledige bijbeltekst

Lukas 2 vers 7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Keizer Augustus wil dat iedereen naar de plaats gaat waar zijn familie geboren is, om zich te kunnen inschrijven met het oog op de belastingheffing. Maria is ondertrouwd met Jozef en is hoogzwanger van haar kindje Jezus, de Zoon van God. Jozef en Maria moeten op reis naar Bethlehem.
 
Als ze daar arriveren, is er voor hen geen plaats in de herberg. Als Jezus als kleine baby geboren wordt, hebben Zijn ouders geen wieg of bed voor Hem. Ze leggen Jezus in een kribbe: een voerbak voor vee. Deze nederige omstandigheden geven aan dat Jezus’ leven op aarde vanaf het begin gekenmerkt wordt door lijden.

Bij de geboorte van de Messias ging een aantal profetieën uit het Oude Testament in vervulling:
 
In de lofzang van Maria, die zij tijdens haar zwangerschap uitsprak, benoemde Maria dat: Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
Lukas 1 vers 54 en 55. 

Jesaja 9 vers 5: 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. Men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Genesis 49 vers 10:
De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Jeremia 23 vers 5 en 6:
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.


Jesaja 49 vers 1b:
De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder heeft Hij Mijn Naam genoemd.

Jesaja 49 vers 6: 
Hij zei : het is te gering dat U voor Mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?