Terug naar overzicht

Maria

Lukas 1:34-38

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 
En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 
En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Volledige bijbeltekst

Lukas 1 vers 34 tot en met 38
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Uitleg bij dit schilderij

De engel Gabriël wordt door God naar Nazareth gestuurd. Daar woont Maria. Ze is ondertrouwd met Jozef en is maagd. De engel vertelt haar dat ze moeder zal worden van Gods Zoon, Jezus.
Maria reageert met de woorden:
"Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord".
Daarmee geeft ze aan dat ze beschikbaar is voor dat wat God voor haar heeft bestemd. Een voorbeeld van geloofsgehoorzaamheid en overgave aan God.

Vervulde profetieën uit het Oude Testament:
Jesaja 7 vers 14: 
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Jesaja 11 vers 1 en 2: 
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en de vreze des HEEREN.

Maleachi 3 vers 1:
Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.

Jesaja 60 vers 1 tot en met 3:
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?