Terug naar overzicht

Paulus op de Areopagus

Handelingen 17:22-23

En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 
Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD.
Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u.

Volledige bijbeltekst

Handelingen 17 vers 22 tot en met 31
22 En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 
23 Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD.
Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. 
24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 
25 Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 
26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 
27 opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 
28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.
29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 
30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 
31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Uitleg bij dit schilderij

In Handelingen 17 lees je over de ontmoeting van de apostel Paulus met de Griekse filosofen in de stad Athene.
Paulus heeft gezien dat de stad vol afgodsbeelden staat. Er is ook een altaar met het opschrift:
‘Aan een onbekende God'. Paulus sluit bij dit opschrift aan als hij zegt:
"Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u". 
Handelingen 17 vers 23.

Vervolgens vertelt hij de filosofen over God de Vader en Zijn Zoon, de opgestane Jezus Christus.
Deze opgestane Man is Degene die
‘de wereld rechtvaardig zal oordelen’.
De ‘opstanding van de doden’ wordt door de filosofen echter bespot. Slechts enkele mannen sluiten zich bij Paulus aan en geloven zijn boodschap.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding