Terug naar overzicht

Petrus en Johannes in het lege graf

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Johannes 20:6-7

Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. 
En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.

Volledige bijbeltekst

Johannes 20 vers 1 tot en met 10
1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. 
2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. 
3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. 
4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 
5 En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. 
6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. 
7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. 
8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. 
9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. 
10 De discipelen dan gingen weer naar huis.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Na Zijn kruisdood is het lichaam van Jezus begraven in een grafspelonk. 
Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Maria Magdalena vertelt aan de discipelen dat het graf van Jezus leeg is.
Als Petrus en Johannes dat horen, gaan ze meteen naar het graf toe. Johannes arriveert er als eerste, maar Petrus gaat als eerste het graf in. Als stille getuigen van de opstanding van Jezus liggen daar de doeken waar Jezus’ dode lichaam in gewikkeld was.
Van Johannes lezen we dat hij ‘zag en geloofde.’
Johannes 20 vers 8.
Petrus verkeert kennelijk nog in onzekerheid over wat er is gebeurd. 

Als je het schilderij bekijkt, lijkt het alsof je bij de gebeurtenis aanwezig bent. De schilder heeft het geschilderd als een verslag van een historische gebeurtenis, om daarmee te benadrukken dat de lichamelijke opstanding van Jezus werkelijk heeft plaatsgevonden.
De dood is overwonnen!

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?