Terug naar overzicht

Uitnodiging tot het feestmaal

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 14:21-23

En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen.
En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.
En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.

Volledige bijbeltekst

Lukas 14 vers 15 tot en met 24
15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God.
16 Maar Hij zei tegen hem:
Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. 
17 En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 
18 En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 
19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 
20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 
21 En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 
22 En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.
23 En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.
24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
De gelijkenis van de grote maaltijd uit Lukas 14 lijkt op de gelijkenis van de koninklijke bruiloft in Mattheüs 22.
In beide gelijkenissen vertelt Jezus over genodigde gasten die niet komen opdagen. Zij geven daarvoor allerlei redenen.
De gastheer wordt boos en laat zijn dienaars naar de straten en kruispunten gaan om ieder die zij aantreffen - bedelaars, misvormden, blinden, verlamden, slechte en goede mensen - te nodigen tot het feestmaal / de bruiloft. 

Beide gelijkenissen hebben als doel te laten zien hoe verschillend er gereageerd wordt op het evangelie, waarin iedereen uitgenodigd wordt om tot Jezus te komen en verzoend te worden met God.
Vele genodigden hebben een smoes om niet te komen.
 
Openbaring 19 vers 9:
Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
Het Lam is Jezus Christus.

In Johannes 1 vers 29 staat:
Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?