Terug naar overzicht

Melchizedek zegent Abram

Genesis 14:18-19

En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. 
En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

Volledige bijbeltekst

Genesis 14 vers 18 tot en met 20​
18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.
19 En hij zegende hem en zei:
Gezegend zij Abram
door God, de Allerhoogste,
Die hemel en aarde bezit!
20 
En geloofd zij God, de Allerhoogste,
Die overgeleverd heeft
uw tegenstanders in uw hand!
En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Uitleg bij dit schilderij

In Genesis 14 kun je lezen hoe Lot, de neef van Abram, als gevangene meegenomen wordt uit zijn woonplaats Sodom. Abram onderneemt een krijgstocht en bevrijdt Lot, samen met zijn familie en bezittingen.
Als Abram terugkeert van de krijgstocht, komt Melchizedek, (‘koning van de gerechtigheid’) de koning van Salem, hem tegemoet met brood en wijn. (Salem, wat 'vrede' betekent, is het latere Jeruzalem).
Melchizedek is zowel koning als priester.
Als priester zegent hij Abram. Abram geeft hem een tiende deel van de oorlogsbuit en erkent daarmee het priesterschap van Melchizedek.

Melchizedek is een type 
(dat wil zeggen een voorafbeelding) van Jezus Christus. 

Deze geschiedenis uit het Oude Testament in de Bijbel wijst vooruit naar Jezus Christus, de Messias, die priester, profeet en koning tegelijk is.
Jezus bracht het offer waardoor er voor ons als mensen weer vrede met God mogelijk is.
Dat deed Hij door Zichzelf, Zijn lichaam en bloed, te geven.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal gebruiken we brood en wijn, die symbool staan voor Jezus’ lichaam en bloed.
 
Salem betekent ‘vrede'.
In Jesaja 9 vers 5 wordt gesproken over Jezus als Vredevorst:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?