Terug naar overzicht

Jakobs droom te Bethel

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 28:12-13

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 
En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.

Volledige bijbeltekst

Genesis 28 vers 10 tot en met 17
10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran.  
11 Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen.
12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 
13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.
14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!
16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten.
17 Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. 

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Ezau haat zijn broer Jakob vanwege het voorval rond de eerstgeboortezegen. Hij wil Jakob doden, daarom vlucht Jakob. Zijn ouders sturen hem naar oom Laban in Haran en ze bevelen hem te trouwen met één van Labans dochters. Vader Izak geeft Jakob bij het vertrek de zegen - met de belofte van een talrijk nageslacht - van Abraham mee.

Als Jakob onderweg overnacht, krijgt hij een droom waarin God Zich aan hem openbaart als de God van Abraham en Izak, en waarin Hij de zegen bevestigt die Izak Jakob bij zijn vertrek heeft meegegeven.
Jakob ziet in zijn droom een ladder waarlangs engelen van God opklimmen en neerdalen. Bovenaan de ladder staat de HEERE, dat is: de God van het verbond. 

In Johannes 1 vers 52 zegt Jezus:
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen".
Daarmee geeft Jezus aan dat er door Hem een ononderbroken verbinding met de hemel is.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?