Terug naar overzicht

Abrams altaar bij Hebron

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 13:18

En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.

Volledige bijbeltekst

Genesis 13 vers 18
En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
In Genesis 11 en 12 lees je over Abram, een nakomeling van Sem. De HEERE roept Abram om zijn woonplaats Ur in Mesopotamië te verlaten en naar het land te gaan dat God hem zou wijzen: Kanaän. God belooft dat Hij Abram zal zegenen met een groot nageslacht en dat dat nageslacht het land Kanaän zal krijgen.
Ook zegt Hij tegen Abram:
"U zult tot een zegen zijn" en: "in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden".

Abram gaat naar Kanaän. Als hij door het land reist, bouwt hij op een aantal plaatsen altaren voor de HEERE; bij Sichem en in de omgeving van Bethel en Ai. Vervolgens ook bij Hebron, waar de eiken van Mamre staan.
Dit altaar is onderwerp van het schilderij. Hebron is zichtbaar op de achtergrond. De stad wordt in Jozua 20 genoemd als een van de zes 'vrijsteden'.
Een altaar is de plaats waar het offer wordt gebracht. Abram beantwoordt Gods beloften met aanbidding.
In de aanbidding bij het altaar was het offer essentieel.
Het offer verwijst naar het ultieme offer van Jezus, waardoor wij tot God mogen naderen.
Hebron betekent: plaats van gemeenschap, verbondenheid.
Mamre betekent: welvarendheid of vetgemaakt.
Abram ervoer in de aanbidding gemeenschap met de HEERE, en rustte in de betrouwbaarheid van Zijn beloften over het land en zijn nageslacht. Hij verwachtte door het geloof:
'de (hemelse) stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is’. 
Hebreeën 11 vers 10.

Jezus zei over Abraham: 
"Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd".
Johannes 8 vers 56

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?