Terug naar overzicht

Jozef in de gevangenis met de schenker en de bakker

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 40:13

Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven, en u in uw ambt herstellen; u zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was.

Volledige bijbeltekst

Genesis 40 vers 1 tot en met 8
1 Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte,
2 zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers.
3 Hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangenzat.
4 En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen; zij zaten geruime tijd in hechtenis.
5  En in één nacht hadden zij beiden een droom, ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis: de schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangenzaten.
6 Toen Jozef 's morgens bij hen kwam, keek hij hen aan, en zie, zij waren terneergeslagen.
7  Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten: Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? 
8 Ze zeiden tegen hem: We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen: Is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Jozef is door zijn broers aan handelaars verkocht en als slaaf meegenomen naar Egypte. Daar komt hij in dienst van Potifar, een man die een belangrijke positie bekleedt aan het koninklijk hof van de Farao. De vrouw van Potifar verleidt Jozef tot overspel. Jozef weigert op haar verzoeken in te gaan, maar wordt toch beschuldigd van aanranding. Hij belandt onterecht in de gevangenis.
Daar ontmoet hij twee andere gevangenen: de schenker en de bakker, twee dienaren van de koning die hem moesten voorzien van eten en drinken. Jozef wordt aangesteld als bediende van deze twee gevangenen. 

Op een dag blijken beide mannen te hebben gedroomd. Jozef biedt aan hun dromen uit te leggen. De uitleg  - die God Jozef ingeeft  - komt uit. 
Na drie dagen wordt de schenker hersteld in zijn functie, maar eveneens na drie dagen krijgt de bakker de doodstraf: hij wordt opgehangen.
Het getal ‘drie’, door Jozefs handgebaar in het schilderij aangegeven, is cruciaal in Jozefs uitleg van de dromen.

Parallellen met het leven van Jezus:
Jozef blijft staande in de verleiding.
Genesis 39 vers 9. 
Jezus blijft ook staande in de verleiding.
Mattheüs 4 vers 1 tot en met 11.

Jozef wordt vals beschuldigd.
Genesis 39 vers 13 tot en met 18.
Ook Jezus wordt vals beschuldigd.
Mattheüs 26 vers 59 tot en met 65.

Na Jozefs vernedering wordt hij verhoogd tot onderkoning. Genesis 41 vanaf vers 14. Jezus gaat ook een weg van diepe vernedering, voordat Hij wordt verhoogd als Koning. Efeze 2 vers 20 en 21. Hebreeën 2 vers 9.
Filippenzen 2 vers 8 en 9.

Bij de uitleg van de dromen komt bij Jozef een profetisch aspect naar voren.
Jezus is de grote Profeet. Jesaja 11 vers 2.
Vergelijk Jesaja 9 vers 5.
Daniël 5 vers 12.
Lukas 4 vers 18 tot en met 22.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?