Terug naar overzicht

De vrouwen keren terug van het graf na Jezus’ opstanding

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Mattheus 28:8

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

Volledige bijbeltekst

Mattheüs 28 vers 1 tot en met 8
1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
4  De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. 
7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Na de begrafenis van het lichaam van Jezus komt
‘op de eerste dag van de week’ - onze zondag - een aantal vrouwen naar het graf om Hem te zalven.
Uit het verslag dat de evangeliën, de Bijbelboeken Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes, geven, kunnen we opmaken dat er sprake is van een aardbeving. De grafsteen wordt weggerold door een engel van wie het uiterlijk gelijkenis vertoont met de bliksem.
Eén of meer engelen spreken de vrouwen toe en zeggen dat Jezus is 'opgestaan uit de doden'.
Na deze zeer indrukwekkende gebeurtenissen ‘gingen zij haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.’ 
Mattheüs 28 vers 8.

Gaandeweg verandert vrees in blijdschap en valt - letterlijk - de rouwsluier af!

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?