Terug naar overzicht

Het Pascha

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Exodus 12:23

Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan, en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen

Volledige bijbeltekst

Exodus 12 vers 21 tot en met 23
​21 Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam.
22 Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen.
23 Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan, en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Na de dood van Jozef en zijn broers worden hun nakomelingen talrijk in Egypte. Na verloop van tijd treedt er een nieuwe farao aan, die Jozef niet gekend heeft. Hij legt de Israëlieten dwangarbeid op.
Dan denkt de HEERE aan het verbond dat hij met Abraham, Izak en Jakob gesloten heeft, namelijk de belofte dat Hij hen het land Kanaän zal geven. Hij hoort het gekerm van het lijdende volk.
God roept Mozes als leider van het volk en draagt hem op het volk Israël uit Egypte te leiden. De farao wil het volk echter niet laten gaan. Vanwege deze weigering treft God Egypte met tien plagen. De tiende plaag is het doden van alle eerstgeborenen in het land Egypte. 
De Israëlieten zullen door deze plaag niet worden getroffen als ze het bloed van een geslacht lammetje op de boven- en zijdorpels van de deur van hun huis aanbrengen. Als de HEERE het bloed zal zien, zal Hij hun deur voorbijgaan en hun eerstgeboren kind sparen.

Op het schilderij zie je een eerstgeboren zoon die toekijkt hoe zijn vader het bloed op de deurposten aanbrengt.
Het Pascha (wat betekent ‘voorbijgaan’) is een voorafbeelding van het offer van Jezus Christus, die als het Lam van God Zijn bloed voor zondaars vergoot en plaatsvervangend stierf voor hen die in Hem geloven en achter Zijn bloed schuilen.
1 Korinthe 5 vers 7:
Want ook ons Paaslam (letterlijk: Pascha) is voor ons geslacht: Christus.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?