Terug naar overzicht

Jozef omhelst zijn broers

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 45:14-15

Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde, en ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen; daarna durfden zijn broers met hem te spreken.

Volledige bijbeltekst

Genesis 45 vers 14 en 15
14 Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde, en ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde.
15 Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen; daarna durfden zijn broers met hem te spreken.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Als Jozef zich bekendgemaakt heeft aan zijn broers, spreekt hij hen toe. Uit zijn woorden blijkt geen spoor van wrok over het feit dat ze hem als slaaf hebben verkocht. Hij wijst hen erop dat God dit alles heeft laten gebeuren om hun familie te redden van de hongersnood.
Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God....
Genesis 45 vers 8. 

Jozef draagt hen op om snel zijn vader Jakob naar Egypte te halen, samen met al zijn bezittingen en nakomelingen. Zij mogen in de landstreek Gosen gaan wonen, dicht bij Jozef.
Daarna volgt een emotionele begroeting. Eerst valt hij zijn broer Benjamin - net als Jozef een zoon van Rachel - om de hals en huilt. En vervolgens ook zijn andere broers. 

Links op het schilderij zie je een tafel om samen aan te eten: een symbool van de herstelde relatie tussen Jozef en zijn broers.

Parallel met het leven van Jezus:
Jozef wordt door zijn broers herkend.
Genesis 45.
Ook Jezus zal door Zijn volksgenoten als hun broeder worden herkend, die de Messias zal blijken te zijn.
Zacharia 12 vers 10:
Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.’
Zie ook Zacharia 13 vers 1.

Romeinen 11 vers 26:
En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?