Terug naar overzicht

De zondeval

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 3:6

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Volledige bijbeltekst

Genesis 3 vers 1 tot en met 6
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 
2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 
4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 
5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 
6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Adam en Eva mogen van alle bomen in het paradijs - de hof van Eden- eten, behalve van de boom in het midden van de hof. Dat is de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’.
God heeft tegen Adam en Eva gezegd dat ze van die boom niet mogen eten omdat ze anders zullen sterven. Sprekend door een slang verleidt de satan - duivel - Eva tot het eten van de verboden vrucht. De satan trekt Gods verbod in twijfel en doet Eva een verleidelijke belofte: je zult net als God worden als je van die boom eet, en je zult zeker niet sterven.
Eva luistert naar de satan en eet. Ze geeft ook Adam een vrucht en ook hij eet. 

Onze eerste voorouders begaan hiermee een daad van opstand tegen God. Om die reden wordt de aarde vervloekt. Adam en Eva moeten weg uit het paradijs zodat ze geen toegang hebben tot de ‘boom des levens’.
Wat Adam en Eva buiten het paradijs ervaren, is niet het leven zoals God dat bedoeld heeft.
Ook wij worden geboren in een situatie van gebrokenheid.
De (verbonds)relatie tussen God en mens is kapotgegaan. Maar… God belooft dat er een Redder, een Verzoener zal komen!

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?