Terug naar overzicht

De doop van Jezus

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Mattheus 3:16

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

Volledige bijbeltekst

Mattheüs 3 vers 13 tot en met 17
13 ​​Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 
16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Johannes de Doper was de voorloper, de heraut van Koning Jezus. Zijn taak was om het volk voor te bereiden op Jezus’ komst.
Als profeet bazuint Johannes rond dat de Koning in aantocht is. En dat, om in Zijn Koninkrijk te worden opgenomen, bekering en vernieuwing van het hart nodig zijn. 
Mensen die hun zonden belijden en zich ervan willen afkeren, doopt hij in de rivier de Jordaan als teken van hun reiniging.
 
Als Jezus rond de dertig jaar is, komt Hij naar de Jordaan om door Johannes te worden gedoopt. Johannes weigert eerst, omdat hij weet dat Jezus geen bekering, geen reiniging nodig heeft.
Dat Jezus toch gedoopt wil worden, laat zien dat Hij aan al Gods inzettingen wil voldoen. Galaten 4 vers 4. 
Hij ‘vervulde alle gerechtigheid’.

Hij die ‘geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt'.
2 Korinthe 5 vers 21. 

De doop was dus vernederend voor Jezus. Nadat Hij gedoopt is, daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neer, en de stem van God de Vader spreekt:
"Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!" 
Vergelijk Psalm 2 vers 7.

De zalving met de Heilige Geest betekent de toerusting van de Messias tot het werk  van de 'Knecht van de HEERE'.
Zie Jesaja 42.

De duif die in Genesis 8 terugkeerde naar Noach was een teken van het einde van het oordeel en het begin van een nieuwe tijd.
Zo is de duif bij deze doop een teken van redding van het komende oordeel.
Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Mattheüs 3 vers 2.
Mattheüs 4 vers 17.

Jezus was besneden toen Hij acht dagen oud was.
Lukas 2 vers 21.
Door Zijn doop heeft Jezus Zijn besnijdenis tot vervulling gebracht. De besnijdenis was het teken en zegel van het verbond met God.
Dit verbond wordt gecontinueerd en komt tot zijn vervulde gestalte, (vorm) in het ‘Koninkrijk van God’.
Zoals bijvoorbeeld het oudtestamentische Pascha tot vervulling - dat is tot zijn eigenlijke gestalte - is gekomen in het nieuwtestamentische Avondmaal, zo is ook het verbondsteken van de besnijdenis tot zijn eigenlijke gestalte gekomen in de ‘Koninkrijksdoop’.
De doop is een teken en zegel van het behoren tot het Koninkrijk.

Jesaja 42 vers 1:
Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

Mattheüs 17 vers 5: 
Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Kolossenzen 1 vers 13:
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?