Terug naar overzicht

De belofte

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Genesis 3:15

 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen

Volledige bijbeltekst

Genesis 3 vers 14 en 15
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 
15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Na de zondeval, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, spreekt God een vervloeking uit over de slang. Direct daarna neemt God het initiatief tot herstel van de relatie met de mens.
Hij doet dit via een belofte, de zogenaamde moederbelofte uit Genesis 3 vers 15:
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (de slang) en de vrouw (Eva), en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

God belooft dat uit de familie van Eva Iemand zal komen die de satan zal verslaan en overwinnen: Jezus.
In dit symbolische schilderij vermorzelt Jezus de kop van de slang, het dier dat satan symboliseert. Deze belofte in Genesis is vervuld door Jezus aan het kruis op Golgotha. Je ziet op het schilderij de wonden in Zijn hielen.
Door Jezus te volgen op de smalle weg (linksboven op het schilderij) vinden we het eeuwige leven. De brede weg (rechtsboven op het schilderij) leidt naar de dood.
Over de brede en smalle weg staat in de Bijbel geschreven in Mattheüs 7 vers 13 en 14.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?