Terug naar overzicht

De strijd tegen Amalek

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Exodus 17:12

De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.

Volledige bijbeltekst

Exodus 17 vers 8 tot en met 16
8 Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. 
9 Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.
10 Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. 
11 En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.
12 De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.
13 Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.
14 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.
15 En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier!
16  Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie! 

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
De Amalekieten, nakomelingen van Ezau, vallen de Israëlieten aan in het kamp Rafidim, niet ver van de berg Sinaï. De Israëlieten moeten in de woestijn leren op God te vertrouwen.
Niet alleen geeft de HEERE water uit de rots en manna als voedsel, ook in de strijd moeten ze op Hem vertrouwen. 

Mozes geeft Jozua instructie om ten strijde te trekken tegen Amalek, maar in de strijd is de overwinning alleen mogelijk door Gods hulp.
Israël is Gods volk, en wie tegen Israël strijdt, strijdt tegen God.
Zie Exodus 17 vers 16.
Mozes houdt de staf - waar God in Egypte vele wonderen door heeft verricht - omhoog als een banier, een veldteken in de strijd.
Als Mozes zijn handen met daarin de staf laat zakken door vermoeidheid, krijgen de Amalekieten de overhand. Aäron en Hur helpen Mozes om de staf omhoog te houden. Dan verslaan de Israëlieten Amalek.

Psalm 20 vers 6 tot en met 8:
Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen. Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand. Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.

Zie ook Jesaja 31, waar melding wordt gemaakt van de strijd van de HEERE voor Sion, dat is Jeruzalem.

Voor christenen geldt dat zij mogen delen in de zegen van Gods verbond met Abraham.
In de geestelijke strijd die zij te voeren hebben tegen duivelse machten, kunnen zij alleen overwinnen als ze zijn
‘bekleed met de hele wapenrusting van God’.
Efeze 6 vers 10 tot en met 18.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?