Terug naar overzicht

De gelijkenis van de zaaier

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Mattheus 13:3

En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

Volledige bijbeltekst

Mattheüs 13 vers 1 tot en met 13
1 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten.
2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 
3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 
4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 
5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.
6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 
7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 
8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.
9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Uitleg van de gelijkenis van de zaaier:
Mattheus 13 vers 18 tot en met 23
18 Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. 
19 Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.
20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt.
21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 
22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
23 Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Vanaf een bepaald moment tijdens Zijn openbare optreden onderwijst Jezus de mensen soms door gelijkenissen.
Een gelijkenis is een verhaal waarin Hij met behulp van beeldspraak en voorbeelden uit het dagelijks leven geestelijke waarheden overbrengt.
Hij doet dat om die waarheden te onthullen voor degenen die aan Zijn kant staan, maar ze tegelijk te verbergen voor degenen die tegen Hem zijn.
Mattheüs 13 vers 13 tot en met 17.
Hij gooit geen parels voor de zwijnen.

De eerste gelijkenis is die van de zaaier. Jezus legt de gelijkenis zelf uit aan Zijn discipelen in vers 18 tot en met 23.

De aarde in de gelijkenis is het menselijke hart. Het zaad is het Woord van God, ofwel de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God.
1 Petrus 1 vers 23:
U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Alleen het zaad dat in de goede aarde valt, brengt veel vrucht voort.
Lukas 3 vers 8a:
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.

Galaten 5 vers 22:
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

God kan de gesteldheid van het hart bewerken, en het ontvankelijk maken voor Zijn Woord.
Mensen die het Woord van God horen zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij met de boodschap doen.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?